İstanbul’da Moto Kuryenin Avantajları

By | 11 Eylül 2016

Kurye şirketleri ve istihdam ettikleri personel genellikle çok da önemli bir iş yapmayan kişiler olarak kabul edilirler. Posta teşkilatlarının geçmişi birkaç yüzyıla dayandığı ve sıradan bir iş olarak kabul edildiği için benzer bir iş yapan kurye şirketlerin bu şekilde algılanması da normal olarak kabul edilebilir. Ama kuryeler, özellikle ekspres olarak teslimat yapan moto kuryeler çok daha önemli bir vazifeyi yerine getirmektedirler.

Moto kurye tarafından üstlenilen iş, acil olarak yapılması gereken teslimatı aynı gün içinde, çoğu zaman birkaç saat içinde tamamlamaktır. Acil olarak teslim edilmesi gereken gönderiler ise genellikle iş yerleri veya resmi kurumlar için çok önem taşıyan evraklar ya da özel şahıslar için teslimatı yapılan önemli ilaçlar vb. malzemelerdir. Dolayısıyla bu teslimatlar zamanında yapılmadığı takdirde ticari şirketlerin ya da resmi kurumların işleri önemli ölçüde aksayabilir, özel şahısların ilaç vb. gönderileri söz konusu olduğunda ise hayati tehlikelerin bile söz konusu olduğu bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. O halde özellikle İstanbul gibi metropollerde yani alternatif yöntemlerle gönderileri zamanında teslim etmenin çok zor olduğu bölgelerde moto kuryenin verdiği hizmetin vazgeçilemeyecek ve hatta hayati değer taşıyan bir hizmet olduğu söylenebilir. Dolayısıyla posta hizmetleri veren diğer şirketlerle ya da standart kargo şirketleriyle kıyaslanması mümkün olmayan görevleri yerine getirdiği söylenebilir.

Moto kurye tarafından verilen hizmetin önemini bu şekilde açıkladığımıza göre, moto kurye olmaması durumunda kullanılabilecek alternatif yöntemlere bakabiliriz. Bu şekilde sağlanan hizmetin değeri daha iyi şekilde anlaşılabilir. Örneğin günlük olarak 10 tane gönderisi olan ve bunları acil olarak teslim etmesi gereken bir firmadan söz edelim. Çünkü günde sadece birkaç teslimat yapması gereken bir firmadan bahsedersek işin maliyet boyutunu karşılaştırmak mümkün olmayacaktır. Bu durumda İstanbul içinde yapılacak olan teslimatın maliyeti bir kişinin görevlendirilmesi durumunda bile moto kurye hizmeti sağlayan şirketin talep edeceği ortalama 50-100 TL ücretin kat kat üzerine çıkacaktır. Ama daha çok sayıda gönderisi olan bir şirket, bu işi üstlenmek üzere bir departman kurmayı düşünebilir. Fakat örneğin 10 günlük 10 gönderisi olan bir şirketin bu teslimatları yapabilmek için en az 3-4 kişiyi görevlendirmesi, onlara araç sağlaması ve işin gerçekleştirilmesi için gereken diğer maliyetleri (benzin vb) üstlenmesi gerekecektir. 2 araç ve 4 personel görevlendirmesi durumunda, bu işin aylık maliyeti (maaşlar, amortisman, sigortalar) muhtemelen 50 bin TL civarında olacaktır. Yaklaşık o kadar da diğer giderleri hesaplarsak (personel yemeği, benzin, yol geçiş ücretleri vb.) böyle bir departmanın minimum aylık maliyetinin 100 bin TL civarında olacağı söylenebilir. Bu da günde 10 ayda 300 tane gönderi için yapılan harcamadır. O halde tek bir gönderinin teslimat maliyeti 300 TL üzerine gelecektir. Bu iş ve departman nedeniyle şirketin hantallaşması, gereksiz büyümesi, kaynakların gerekli olmayan bir işte kullanılması gibi ek sorunlar ise ayrı konular olarak ele alınabilir. Ama moto kuryenin bu teslimatların tanesini 50-100 TL arasına yapacağını ve toplam maliyetin (aylık 300 gönderi için) 15-30 bin TL arasında kalacağını söylemek bile moto kuryenin hizmetlerinden neden faydalanılması gerektiği sorusunu cevaplamak için yeterli olacaktır

Sonuç olarak moto kurye tarafından sağlanan hesaplı, güvenli ve kısa sürede teslimat garantisi ile verilen hizmetlerden faydalanmak herkes için en akılcı yol olarak kabul edilebilir. Yani moto kuryeyi basit bir hizmet veren bir a5racı değil de bir çözüm ortağı olarak kabul etmek ve hizmetlerinden faydalanmak yerinde olacaktır.

Bir Cevap Yazın